Koncernledning

Jenny Sjödahl

VD och koncernchef för Beijer Electronics Group sedan 1 mars 2022.
VD för affärsenheten Westermo. Född 1973.
Anställd sedan 2016.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Nolato AB och Nibe Industrier AB.
Innehav i Beijer Electronics Group AB: 26.934 aktier. Därutöver villkorad rätt till 11.366 aktier inom ramen för aktieprogram.


Joakim Laurén

Vice VD/CFO för Beijer Electronics Group. Född 1963.
Anställd sedan 2016.
Innehav i Beijer Electronics Group AB: 28.359 aktier. Därutöver villkorad rätt till 11.366 aktier inom ramen för aktieprogram.


Tim Webster

Senior VP Human Resources för Beijer Electronics Group. Född 1967.
Anställd sedan 2011.
Innehav i Beijer Electronics Group AB: 12.327 aktier. Därutöver villkorad rätt till 5.683 aktier inom ramen för aktieprogram.


Stefan Lager

VD för affärsenheten Beijer Electronics. Född 1962.
Anställd sedan 2016.
Innehav i Beijer Electronics Group AB: 32.899 aktier. Därutöver villkorad rätt till 11.366 aktier inom ramen för aktieprogram.