Lösningar i vardagen

Vi människor har lärt oss att dra nytta av tekniken för att leverera varor och tjänster vi använder i vardagen. Ta en titt runt omkring dig. Varhelst du ser processer som måste drivas och styras, eller information som ska kommuniceras och visualiseras, behövs smarta hård- och mjukvaror. Det är i detta möte, mellan människa och teknik, som vi är med och skapar broar. Här är några områden där BEIJER GROUP påverkar ditt liv.


 

I kontakt med våra marknader

  

BEIJER GROUP har sedan starten 1981 vuxit från att vara ett lokalt teknikföretag i Sverige till att bli en multinationell koncern med verksamheter på ledande marknader runt om i världen. Vår ambition är att vara en flexibel partner för våra kunder när de ger sig in på nya marknader – samtidigt som vi kan erbjuda den lokala support de behöver.

Säljkontor

BEIJER GROUP har egen försäljningsorganisation och supportverksamhet i 18 länder. Verksamheten kompletteras med branchspecifika säljteam som agerar på hela den internationella arenan. Lokal support och service samt närhet till kunden är viktiga hörnstenar i affärsmodellen.

Produktion och tillverkning

Koncernen har utvecklingscentra i Malmö och Västerås i Sverige samt i Nürtingen i Tyskland, Taipei i Taiwan, Bubikon i Schweiz och Dublin i Irland. Tillverkningsanläggningarna är lokaliserade till Stora Sundby i Sverige och Taipei i Taiwan samt Bubikon i Schweiz och Dublin i Irland.

Distributörer

BEIJER GROUPs egna försäljningsorganisation kompletteras med ett nätverk av noggrant utvalda distributörer i cirka 60 länder. Distributörerna utgörs av kompetenta teknikföretag som marknadsför och säljer koncernens lösningar och breda produktportfölj. Utöver försäljning erbjuder distributörerna lokal service och support.