Detta är BEIJER GROUP

    


   

BEIJER GROUP är en innovativ och högteknologisk koncern som erbjuder marknaden digitala lösningar som bidrar till att kunderna kan optimera sina processer på olika nivåer i verksamheten. Lösningarna suddar ut gränsen mellan människa och maskin. Information i form av data samlas in, styrs, transporteras, presenteras och analyseras i interaktiva och sömlösa processer.

Vårt erbjudande består av mjukvara, hårdvara, tjänster och service där olika system kopplas ihop i såväl fasta som trådlösa digitala nätverk och knyts till olika IIoT-applikationer. Lösningarna är robusta för att stärka kundernas operativa verksamhet med betoning på effektivitet, driftsäkerhet och IT-säkerhet.

BEIJER GROUP är en multinationell koncern som omsatte 1,6 miljarder kronor 2019.

Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE.

   

Människa och teknologi …

  ... går hand i hand. Människan skapar digitala lösningar för en mängd olika applikationer och system. Data som genereras transporteras och kopplas ihop i fasta och trådlösa digitala nätverk som gör det möjligt att förädlad information går i retur till människan. BEIJER GROUP står i centrum av den digitala utvecklingen med robusta kommunikations- och IIoT-lösningar till en rad olika sektorer såsom industri, transporter, fastigheter och infrastruktur.   

Lokal närvaro...

BEIJER GROUP har sedan starten 1981 huvudkontoret i Malmö. Företaget har genom årens lopp expanderat internationellt och är representerat i Europa, Asien och Amerika genom egna kontor och noggrant utvalda distributörer. Säljresurser finns i alla tre regioner och utvecklingsresurser är lokaliserade i Europa och Asien. Långsiktig lokal närvaro är en viktig del i koncernens tillväxtstrategi.

… med rätt kompetens

Medarbetarna inom BEIJER GROUP besitter en hög kompetens inom bland annat mjuk- och hårdvaruutveckling. Närhet till marknaden innebär en god kännedom om kundernas behov och vad marknaden efterfrågar. Kombinationen av kompetens och erfarenhet hos medarbetarna är en av koncernens mest värdefulla tillgångar.

 

 

Koncernen är indelad i tre affärsenheter  — Westermo, Beijer Electronics och Korenix. Affärsenheterna har egen produktutveckling och tillverkning samt globalt försäljningsansvar.