2020 i korthet

Westermos verksamhet präglades i stor utsträckning av Covid-19 under 2020. Effekterna från Covid-19 med nedstängda länder och hela näringsgrenar innebar lägre global ekonomisk aktivitet vilket påverkade efterfrågan på Westermos produkter och tjänster. Westermo kunde ändå visa en ökad orderingång och försäljning för helåret beroende på bidragen från förvärven som genomfördes 2019.

De lägre försäljningsvolymerna jämfört med plan påverkade resultatet som uppgick till 86 mkr. Samtidigt har kostnadsbesparingar delvis kompenserat för bortfallet i bruttoresultatet som följt av lägre försäljningsvolymer.

 

 

 

 

Erbjudande och marknad

Robusta nätverkslösningar för industriell datakommunikation

Westermo erbjuder tillförlitliga lösningar för industriell datakommunikation. Enkelt uttryckt möjliggör lösningarna att data kan förflyttas i såväl fasta som trådlösa nätverk. Tillförlitlig datakommunikation är en förutsättning för digitaliseringen där olika system kopplas ihop för att kunna styra och övervaka olika applikationer och utrustning.

Lösningarna riktar sig till marknaden för infrastruktur och olika industrisektorer. De digitala nätverken är kritiska för kundens drift av verksamheten. De installeras ofta i utsatta och krävande miljöer med elektriska störningar, damm, vibrationer och stora temperaturskillnader. Det ställer mycket höga krav på miljötålighet, säkerhet och tillförlitlighet. Westermos nätverkslösningar är robusta och speciellt utvecklade för att tillgodose kundernas behov av driftsäkra system.

Den globala marknaden för industriella nätverkslösningar bedöms av olika analysrapporter uppgå till cirka 15 miljarder kronor. Investeringscyklerna varierar med lägre tillväxt vissa år men marknaden har långsiktigt visat en tillväxt på över tio procent per år.

 

Säljkanaler

Westermo marknadsför och säljer nätverkslösningar genom olika kanaler. Den egna säljorganisationen utgörs av egna kontor med säljpersonal och teknisk support i tolv länder.

Säljkontoren bearbetar både slutkunder direkt och systemintegratörer. Försäljning sker också via OEM-kunder (Original Equipment Manufacturers) som använder produkterna som en del av sina egna lösningar. Den egna säljorganisationen kompletteras med ett nätverk av distributörer i fler än 30 länder. Den egna säljorganisationen svarade för över 80 procent av försäljningen 2020.
   

 

 

 

 

 

   

Marknadssegment

Erbjudandet riktar sig till marknaden för infrastruktur såsom transport, energi och vattenförsörjning samt olika industrisektorer. Westermo är en av de ledande globala aktörerna inom tågsegmentet. Under perioden 2019-2021 genomför affärsenheten riktade satsningar på nätverkslösningar inom segmenten eldistribution och järnvägsinfrastruktur. Westermosandel av den globala marknaden för digitala nätverkslösningar uppskattas till fem procent. 

 

 

 

   

Kunder

Westermo har cirka 5 000 köpande kunder av varierande storlek. Många är stora internationella koncerner. De största kunderna är Bombardier, Alstom, ABB och Stadler. De tio största kunderna svarade för drygt 50 procent av försäljningen 2020. Norden stod för 21 procent av försäljningen och övriga Europa för 53 procent. Nordamerika svarade för nio procent, Asien för 16 procent och övriga världen för en procent.