2018 i korthet

Affärsenheten Westermo presterade sitt hittills bästa år med rekord i orderingång, omsättning och resultat under 2018. Den höga tillväxten medförde vissa leveransproblem och under 2018 gjordes investeringar i ytterligare kapacitetstillskott vilket successivt ska bidra till en mer kostnadseffektiv tillverkning. Efter framgångarna inom tågsegmentet inleder Westermo en offensiv med selektiva satsningar på eldistribution och järnvägsinfrastruktur.

Erbjudande och marknad

Robusta nätverkslösningar för industriell datakommunikation

Westermo erbjuder tillförlitliga lösningar för industriell datakommunikation. Enkelt uttryckt möjliggör lösningarna att data kan förflyttas i såväl fasta som trådlösa nätverk. Tillförlitlig datakommunikation är en förutsättning för digitaliseringen där olika system kopplas ihop för att kunna styra och övervaka olika applikationer och utrustning. Lösningarna riktar sig till marknaden för infrastruktur och olika industrisektorer. De industriella nätverken är kritiska för kundens drift av verksamheten. De installeras ofta i utsatta och krävande miljöer med elektriska störningar, damm, vibrationer och stora temperaturskillnader. Det ställer mycket höga krav på miljötålighet, säkerhet och tillförlitlighet. Westermos nätverkslösningar är robusta och speciellt utvecklade för att tillgodose kundernas behov av driftsäkra system. Den globala marknaden för industriella nätverksprodukter bedöms av olika analysrapporter uppgå till cirka 13 miljarder kronor. Investeringscyklerna varierar med lägre tillväxt vissa år men marknaden har långsiktigt visat en tillväxt på över tio procent per år.

Säljkanaler

Westermo marknadsför och säljer nätverkslösningar genom olika kanaler. Den egna säljorganisationen utgörs av egna kontor med sälj- och supportpersonal i tolv länder. Säljkontoren bearbetar både slutkunder direkt och systemintegratörer. Försäljning sker också via OEM-kunder (Original Equipment Manufacturers) som använder produkterna som en del av sina egna lösningar. Den egna säljorganisationen kompletteras med ett nätverk av distributörer på utvalda marknader. Den egna säljorganisationen svarade för 66 procent av försäljningen 2018.

 

Marknadssegment

Erbjudandet riktar sig till marknaden för infrastruktur såsom transportsystem, energisystem och vattenförsörjning samt olika industrisektorer som marin, gruvor, och processindustri. Westermo är en av de ledande globala aktörerna inom tågsegmentet. Westermos andel av den globala marknaden för industriella nätverkslösningar uppskattas till 3-4 procent. 

Kunder

Westermo har cirka 5 000 köpande kunder av varierande storlek. Många är stora internationella koncerner. De största kunderna är Bombardier, Progress Rail Locomotive, Alstom och Toshiba. De tio största kunderna svarade för 45 procent av försäljningen 2018.