2020 i korthet

 

Korenix ställdes inför tuffa utmaningar under 2020 till följd av Covid-19. Efterfrågan från kunderna minskade och det blev i viss mån störningar i leveranskedjorna. Detta påverkade Korenix vars försäljning blev lägre under 2020 jämfört med 2019.

Den lägre försäljningen drabbade resultatet och Korenix visade en ökad förlust för helåret. Förlusten mildrades av ett strukturprogram som introducerades under det andra kvartalet och minskade antalet medarbetare med tio procent. Tillsammans med andra besparingar minskade omkostnaderna med 25 procent under året. Den lägre kostnadsnivån kommer att bidra till resultatet 2021. Korenix kunde även notera en något mer stabil marknad och en viss återhämtning under det fjärde kvartalet jämfört med tidigare kvartal samt ett positivt resultat under det sista kvartalet.

  


   

 

 

Erbjudande och marknad

Kommunikationslösningar


Korenix erbjuder marknaden avancerade datakommunikationslösningar såväl trådlöst som över Ethernet. Erbjudandet består av både mjukvara och hårdvara. Korenix fokuserar i första hand på trådlösa kommunikationslösningar md inriktning på övervakning, säkerhet, informations- och kommunikationssystem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Säljkanaler

Korenix marknadsför och säljer kommunikationslösningar genom olika kanaler – egen säljorganisation, försäljning genom OEM-kunder, systemintegratörer och distributörer. I Taiwan sker försäljningen genom egen säljorganisation. I Kina består organisationen av åtta distributörer och tio ”key accounts”. Försäljningen globalt utanför Taiwan och Kina sker genom ett nätverk av distributörer.     

 

 

 

Marknadssegment

Korenix vänder sig till ett antal utvalda marknadssegment. Infrastruktur med behov av informations- och kommunikationslösningar till bussar, tåg, tunnelbana, tunnlar, vägar, flygplatser, vatten- och avloppssystem är ett prioriterat segment. Energi med eldistribution är ett annat segment. Tillverkningsindustrin med automationsapplikationer och IIoT-lösningar (Industrial Internet of Things) är ett tredje. Marinsektorn med fartyg och skepp samt offshore är likaså ett prioriteratsegment.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljning och kunder

Korenix försäljning sker globalt. Asien svarade för 47 procent av försäljningen 2020. Europa stod för 42 procent, Nordamerika för nio procent och övriga världen för två procent. OEM-kunder utgjorde nio procent av försäljningen och distributörer stod för 38 procent.