2020 i korthet

Beijer Electronics verksamhet drabbades hårt av Covid-19 under 2020. Den allmänt lägre globala efterfrågan påverkade affärsenhetens orderingång och försäljning negativt. Orderingång och omsättning gick ned med vardera cirka 20 procent under året.

Nedgången i försäljningsvolym inverkade i sin tur negativt på resultatet. Därtill var produktmixen ogynnsam då marknader med högre marginaler som USA och Europa drabbades av större nedgångar i efterfrågan medan försäljningen i Asien med lägre marginaler steg under året som helhet. Det påverkade sammantaget bruttomarginalen som i kombination med en minskad försäljningsvolym gav ett lägre bruttoresultat. 

  

 

Erbjudande och marknad

People and technology. Connected.

Beijer Electronics vision är att människor och teknologi går hand i hand. Affärsenheten erbjuder marknaden kompletta digitala lösningar till kontrollsystem som utgör kärnan inom ett stort antal processer i olika delar av ekonomin. Lösningarna består av mjukvara, hårdvara och tjänster. Beijer Electronics har enskilda medarbetare vars erfarenhet och kompetens gör att kunderna kan erbjudas de absolut bästa och användarvänliga lösningarna.

Beijer Electronics är ett högteknologiskt företag som hjälper kunderna att optimera sina processer och stärka kundernas operativa verksamhet med betoning på effektivitet och säkerhet inom såväl drift som IT. Att människor och teknologi går hand i hand, ger kunderna det stöd och de verktyg som krävs för att de ska kunna skaffa sig konkurrensfördelar och nå sina mål i dagens digitaliserade värld.

Den globala marknaden som Beijer Electronics adresserar uppskattas till cirka 36 miljarder kronor av externa analytiker. Den bedöms växa med cirka 6-7 procent per år. Tillväxten drivs främst av ökade behov av nya mjukvarulösningar i takt med den digitala utvecklingen. Beijer Electronics marknadsandel uppskattas till mindre än fem procent.

Säljkanaler

Beijer Electronics kunder består av en blandning branschledande företag och specialistföretag. Affärsenheten stödjer försäljningen via olika kanaler. Den egna försäljningsorganisationen på utvalda marknader kompletteras med ett nätverk av distributörer på vissa marknader. Kunder som systemintegratörer och OEM (Original Equipment Manufacturers) använder lösningarna antingen för egen del eller som en del av sina egna lösningar. Brand label-kunder säljer Beijer Electronics produkter och lösningar under eget varumärke. På de lokala marknaderna bistår Beijer Electronics med rådgivning, service och support.  
   

 

 

Marknadssegment

Beijer Electronics har starka positioner inom ett antal olika marknadssegment. Genom medarbetarnas kunskap och erfarenhet maximeras olika möjligheter på marknaden. För att stärka avtrycket på marknaden prioriterar Beijer Electronics fyra segment – infrastruktur, energi, tillverkningsindustrin och marina sektorn med digitalisering som en gemensam tillväxtfaktor.

 

Kunder och försäljning

Beijer Electronics säljer sina produkter, lösningar och tjänster globalt till cirka 3 000 kunder av olika storlek. De tio största kunderna svarade för 30 procent av försäljningen 2020. Norden svarade för 28 procent av försäljningen och övriga Europa för 25 procent. Nordamerika stod för 18 procent och Asien för 28 procent.