2018 i korthet

Beijer Electronics expanderade enligt plan och visade ett markant bättre resultat under 2018. Alla regioner visade tillväxt och de nya operatörspanelerna i X2-serien svarade för merparten av tillväxten. Den nya lösningen för ”Fast track to the cloud” med BoX2 genomgick en testfas under året. Lösningen, som lanseras under det första halvåret 2019, kommer att säljas under intäktsmodellen Software as a Service. Hårdvaran faktureras vid leverans medan mjukvaran debiteras löpande via en licensavgift. 

Erbjudande och marknad

People and technology. Connected.

Vår vision är att människor och teknologi går hand i hand. Vi erbjuder marknaden digitala IIoT- lösningar som består av mjukvara, hårdvara och tjänster. Lösningarna är robusta som stärker kundernas operativa verksamhet med betoning på effektivitet, säkerhet inom drift och it. Det ska vara enkelt för människor att interagera med teknologin bakom verksamhetens processer via uppkopplade nätverk och webbaserade tjänster. Vi använder modern teknologi för att skapa säkra och pålitliga lösningar inom mjuk- och hårdvara. Ledstjärnan är att göra det komplexa enkelt för användaren.

Den globala marknaden som Beijer Electronics adresserar uppskattas till cirka 36 miljarder kronor av externa analytiker. Den bedöms växa med cirka 6–7 procent per år. Tillväxten drivs främst av ökade behov av nya mjukvarulösningar i takt med den digitala utvecklingen. Beijer Electronics marknadsandel uppskattas till cirka tre procent.

Säljkanaler

Beijer Electronics når slutanvändare av digitala lösningar via en kombination av olika kanaler. System-integratörer och OEM (Original Equipment Manufacturers) använder lösningarna antingen för egen del eller som en del av sina egna lösningar. Brand label-kunder säljer Beijer Electronics produkter och lösningar under eget varumärke. Ett nätverk av distributörer på utvalda marknader kompletterar den egna sälj-organisationen och direktförsäljningen. På de lokala marknaderna bistår Beijer Electronics med rådgivning, service och support. Vi etablerar även nya säljkanaler på marknaden via partnerskap, leverantörer av affärssystem och IT-system.  

 

 

Marknadssegment

Systemlösningar används inom olika områden och applikationer. Det största segmentet är tillverkande industri som verkstad, textil, papper, livsmedel och dryck med flera. Andra segment som olja och gas, marin och offshore arbetar i utsatta och krävande miljöer som ställer mycket specifika och höga krav på att lösningarna är flexibla, robusta, hållbara och driftsäkra. Vi ligger i framkant när det gäller robusta digitala lösningar. Inom segment som fastighetsautomation, infrastruktur, vatten och avlopp krävs ofta special- och kundanpassade digitala lösningar till specifika applikationer.

 

Kunder och försäljning

Beijer Electronics säljer sina systemlösningar globalt till cirka 3 400 kunder av olika storlek. De tio största kunderna svarade för 27 procent av försäljningen 2018.