Vad vi gör

 

BEIJER GROUP erbjuder marknaden systemlösningar som bidrar till att kunderna kan optimera sina processer på olika nivåer i verksamheten. Information i form av data samlas in, styrs, transporteras och analyseras i interaktiva processer. Vårt erbjudande består av mjukvara, hårdvara, tjänster och service där olika system kopplas ihop i såväl fasta som trådlösa digitala nätverk och knyts till olika IIoT-applikationer. Lösningarna är robusta för att stärka kundernas operativa verksamhet med betoning på effektivitet, driftsäkerhet och IT-säkerhet. BEIJER GROUP vänder sig till en rad olika marknadssegment som har varierande behov och ställer olika krav på sina lösningar. En väsentlig del i BEIJER GROUPs erbjudande riktar sig till utsatta branscher i krävande miljöer som har behov av robusta, säkra och hållbara lösningar.

Kommunikation

De två affärsenheterna Westermo och Korenix, med kompletterande strategier, verkar inom industriell datakommunikation. Westermo erbjuder lösningar för industriell datakommunikation.

Lösningarna möjliggör att data kan förflyttas i såväl fasta som trådlösa nätverk. Nätverken kopplar ihop olika system på olika nivåer inom en verksamhet. Basen för Westermos lösningar är olika nätverksprodukter som består av både mjukvara och hårdvara. De industriella nätverken är ofta affärskritiska. De är därför robusta och speciellt utvecklade för att tillgodose kundernas behov av system som är utomordentligt driftsäkra. Korenix erbjuder lösningar inom trådlös och trådbunden datakommunikation. Huvudfokus ligger på säkerhets- och övervakningsapplikationer.

Interaktion mellan människa och teknologi

Digitaliseringen skapar nya möjligheter att knyta samman data från maskiner och olika processer i allt mer komplexa system som integreras i olika molnlösningar. Det ska vara enkelt för människor att interagera med teknologin bakom verksamhetens processer via uppkopplade nätverk och webbaserade tjänster. Det ger bättre kunskap om maskiner och processer, deras prestanda samt insikter om förebyggande service och underhåll. Beijer Electronics lösningar stärker kundernas operativa verksamhet med betoning på effektivitet, driftsäkerhet och IT-säkerhet. Lösningarna sammanfogas på ett sätt som minskar digitaliseringens komplexitet och gör det enkelt för användarna.