Självständiga affärsenheter med eget resultatansvar

Teknikkoncernen BEIJER GROUP verkar genom självständiga affärsenheter med eget resultatansvar.  Affärsenheterna utvecklar, tillverkar och säljer produkter och tjänster med högt teknikinnehåll inom områden där hård- och mjukvara för krävande miljöer är den gemensamma nämnaren. 

Affärsenheten Westermo

Westermo erbjuder tillförlitliga lösningar för industriell datakommunikation. Enkelt uttryckt möjliggör lösningarna att data kan förflyttas i såväl fasta som trådlösa nätverk. Tillförlitlig datakommunikation är en förutsättning för digitaliseringen där olika system kopplas ihop för att kunna styra och övervaka olika applikationer och utrustning. Lösningarna riktar sig till marknaden för infrastruktur och olika industrisektorer.
  

Affärsenheten Beijer Electronics

Beijer Electronics erbjuder marknaden kompletta digitala lösningar till kontrollsystem som utgör kärnan inom ett stort antal processer i olika delar ekonomin. Lösningarna består av mjukvara, hårdvara och tjänster. Beijer Electronics är ett högteknologiskt företag som hjälper kunderna att optimera sina processer och stärka kundernas operativa verksamhet med betoning på effektivitet och säkerhet inom såväl drift som IT.