Finansiella rapporter

Ladda ned vår senaste årsredovisning och övrig finansiell information här .

     

Läs mer här

VD har ordet

Läs VD Per Samuelssons kommentarer i bokslutskommunikén för 2019.

    

Läs mer


Beijer Group-aktien

Aktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Stockholm.

    

Följ aktien här

Presentationer

Här hittar du våra senaste presentationer.

    

Läs mer här