Finansiella rapporter

Ladda ned vår senaste årsredovisning och övrig finansiell information här .

     

Läs mer här

VD har ordet

Läs VD Per Samuelssons kommentarer i årsredovisningen för 2018.

    

Läs mer


Beijer Group-aktien

Aktien är noterad på Nasdaq OMX Nordic Stockholms Small Cap-lista under kortnamnet BELE.

    

Följ aktien här

Redeye Technology Day

Vi deltar på livesända Redeye Technology Day den 20 november. Jenny Sjödahl, VD för affärsenheten Westermo, presenterar kl 13.20.

    

Mer information