Beijer Group-aktien

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm Main Market.

    

Följ aktien här

VD-intervju inför årsstämman 2021

VD och koncernchef Per Samuelsson intervjuas inför årsstämman 2021.

     

Se intervjun här


Finansiella rapporter

Ladda ned vår senaste årsredovisning och övrig finansiell information här .

     

Läs mer här

VD har ordet

VD Per Samuelsson kommentarer det gångna året i årsredovisningen för 2020.

    

Läs mer